top of page

גזי קרקע

ייעוץ ותכנון תחת  גג ירוק אחד

גז קרקע הוא האוויר המצוי בין חלקיקי הקרקע. כאשר קיים זיהום בחומרים מסוכנים בקרקע או במי התהום, אדי החומרים המזהמים נודדים בתת-הקרקע וחודרים למבנים דרך סדקים ברצפת ובקירות המבנה. הם עלולים לחדור לחללים תת קרקעיים כגון חניונים ומרתפים ובכך לסכן את הציבור.

בישראל הרשויות המקומיות מגדירות כללים להתמודדות עם הסכנה של גזי קרקע. בחלק מאזורים בארץ קיימת חובת ביצוע סקר קרקע/ סקר גז קרקע.

טיפול באתר החשוד כמזוהם יתבצע לרוב בשלבים הבאים:

סקר היסטורי:

מטרת הסקר ההיסטורי היא להכיר את האתר החשוד לצורך תכנון יעיל ומקצועי של המשך חקר הקרקע.

הסקר ההיסטורי כולל  איסוף של מידע, מסמכים ונתונים אודות האתר החשוד,ייעודו, הפעילות שמתבצעת בו כיום ובעבר.

סקר גז קרקע:

סקר גז קרקע נועד לסייע באיתור מוקדי הזיהום בקרקע וייעול סקר הקרקע שימגיע אחריו (או במקביל אליו).
דרישה לביצוע סקר גזי קרקע תתקבל בעיקר כשהאתר יהיה חשוד בזיהום בחומרים שיכולים להתנדף.

קיימים מספר סוגי בדיקות לגזי קרקע.

האחת היא שאיבה פיזית של גז מהקרקע (לפעימים תוך כדי קידוח), והשניה הוא בדיקת גזים תוך מבנית, (בעיקר במרתפים וקמות קרקע).
 

במידה והתגלה באתר גז קרקע, המבנה יחוייב באיטום / מיגון נגד גזי קרקע.

סקר קרקע:

סקר קרקע הוא בדיקה פיזית של קרקע החשודה בזיהום, באמצעות קידוחים ובדיקות מעבדה של הקרקע.
מטרת סקר הקרקע היא למדוד, למפות ולקבוע את סוג המזהמים וריכוזם בקרקע והיקף הזיהום (תיחום במרחב- שטח ועומק), סכנות לסביבה ולשוהים בה, ואפשרויות לטיפול באתר ושיקומו.


סקר הקרקע נבחן לאורך כל הדרך ברשות המקומית ובמשרד להגנת הסביבה טרם קבלת החלטה מתואמת להמשך הפעילות באתר.

במידה והתגלתה באתר קרקע מזוהמת, תתקבל דרישה מהרשות המיקומית לטפל בקרקע לפני שאפשר יהיה להמשיך בבניה.

יש לנו ניסיון רב בתכנון וביצוע סקרים היסטוריים, קרקע וגז קרקע.

icons8-vegan-food-96.png

אנחנו מציעים ייעוץ קומפלט- עד לקבלת האישור הנדרש.

icons8-vegan-food-96.png

אנחנו יודעים למצוא פתרון טכנולוגי וכלכלי נכון לכל לקוח

icons8-vegan-food-96.png
Home: Contact
המועצה הישראלית לבניה ירוק

צור קשר

פנו אלינו במייל:

פנו אלינו בטלפון:

 ח'ורי 2, מגדל הנביאים, חיפה | פקס: 077-4448345

תודה על פנייתכם, ניצור איתכם קשר בהקדם

מוזמנים למלא את הטופס ואנחנו נחזור אליכם

חברים במועצה לבניה ירוקה

bottom of page