פרופיל חברה

 

חברת שטף - הנדסת סביבה, מספקת שירותים סביבתיים  לרבות שיקום סביבתי של אתרים פגועים והשבחת קרקעות. בנוסף, מספקת החברה שירותים הנדסיים לפיקוח ופינוי קרקע מזוהמת מאתרים ושטחים מזוהמים, וכן ביצוע טיפול מקומי או חיצוני בקרקע מזוהמת, גם באמצעות טיפול ביולוגי. לחברת שטף מתקן ושיטה לטיפול ייחודי בקרקעות מזוהמות, המאושר לשימוש, בהתאם להוראות המשרד לאיכות הסביבה.  שטף מספקת ייעוץ הנדסי, ניטור מזהמים בקרקע ובמי תהום, ביצוע סקרי קרקע וסקר סיכונים. חברת שטף מייצגת לקוחות מול המשרד לאיכות הסביבה ומול הרשויות הנוגעות לעניין.

          

 

לאחר השלמת פיתוח הטכנולוגיות הייחודיות לפתרון אקולוגי וסביבתי, הוקמה חברת שטף. יתרונותיה העיקריים של חברת שטף הנדסת סביבה-

ü      הפחתת עלות משמעותית במגוון הטיפולים במזהמים השונים, ובכללם פתרונות ייחודיים לטיפול בכלל מזהמי הקרקע השונים לרבות דלקים, שמנים, חומרי הדברה, מתכות כבדות ונפיצים.

ü      מתן מענה ופתרון כולל, בכתובת אחת, לכלל הבעיות הנובעות או גורמות לזיהום קרקע ומי תהום.

ü      הענקת שירות מקצועי וייצוג ע"י מומחים ומהנדסים מול הרשויות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  שטף הנדסת סביבה, מפעילה טכנולוגיית טיפול ביולוגי ייחודית לטיהור קרקעות מזוהמות, המאפשרת  פתרון מהיר ומקיף בעלויות המגיעות לכדי מחצית מהמקובל בטיפולים הזמינים כיום בשוק.  טכנולוגיית הטיפול הביולוגי,  מאושרת ומומלצת לשימוש ע"י המשרד לאיכות הסביבה. בקרוב נשלים באזור הצפון הקמת מיתקן לטיפול ביולוגי, בדלקים ומזהמים אורגנים הספוגים בקרקעות, וכן ניסוי שדה, לפירוק ביולוגי של שאריי חומרי נפץ בקרקע.
 

2. צוות החברה מונה יועצים בעלי תואר שלישי בהנדסת סביבה ובהנדסה כימית, הנדסת בטיחות-כימית-סביבתית וסוקרים אורבנים. לאנשינו ניסיון רב ומוצלח, בטיפול והשבחת קרקעות מזוהמות ובביצוע סקרי קרקע והערכות סיכונים בנושא.
 

3. לשטף יכולת לטפל במגוון רחב של זיהומי קרקע ומי תהום, החל מאיתור וטיפול במזהמי דלקים וחומרים אורגנים וכלה בקרקעות המזוהמות בחומרי הדברה, חומרי נפץ  ובמתכות כבדות. הטיפולים של שטף כוללים ביצוע ניטור וסקר הנדסי לאומדן היקף הזיהום, ניהול ההליכים מול הרשויות וכלה בטיהור הקרקע מהזיהום.
 

4. חברת שטף מעניקה שירותים לתחנות דלק, מפעלים ואתרים בעלי מיכלים תת קרקעיים בניטור מזהמים בקרקע, במי התהום, איתור  דליפות, לרבות התקנת פיאזומטרים.

5.  בשנים האחרונות גברה המודעות הציבורית לנושא זיהום הקרקע בישראל. רשויות השלטון ובראשן המשרד לאיכות הסביבה, מפעילים מערך אכיפה אגרסיבי הנעזר בהחמרה משמעותית ביותר בעונשים שגוזרים בתי המשפט על גופים הנמצאים אשמים בזיהום קרקע. תחנות דלק קיבלו צווי סגירה, סדנאות של צה"ל ומפעלים בטחוניים מפנים את השטח בו פעלו עשרות שנים,  ללא יכולת לפתח את הנדל"ן. מאות  תלונות קנסות כבדים, עונשים וכתבי אישום פליליים לחברות מסחריות וציבוריות, למנהלים ולמפקדים בכירים על אחריות בזיהום שטחים וקרקעות. הגורמים האוכפים לא מאפשרים לפתח, לבצע שינויים או שינויי יעוד בקרקעות החשודות מזוהמות, במקרי זיהום חמורים אף נרשמות אזהרות בטאבו.

חברת שטף מייצגת לקוחות מול הרשויות, לרבות המשרד לאיכות הסביבה, רשויות מקומיות , משרד הבריאות, אגוד ערים.
 

6.   בגלל מורכבות הנושא,  חשוב שהמענה וכלל הפתרונות, יינתנו בכתובות אחראית אחת, גם בכדי לא "ליפול בין הכיסאות". לשטף היכולת לבצע  הערכה כלכלית מקיפה, תוך שקלול כלל עלויות הטיפול בזיהום (עלויות סקרים, עבודות הנדסיות,  פינוי / טיפול בקרקע וייצוג). 
 

7.             טיהור קרקע מזוהמת הינו תחום התמחות צר ועתיר ידע טכנולוגי ספציפי מאוד. חשוב שיינתן מענה מקצועי בנושא זה, ע"י מומחים. פירוק ביולוגי באמצעות 3 מדיות פירוק, הינו פרי פיתוח ישראלי של חברת שטף הנדסת סביבה. למהנדסי חברת שטף הנדסת סביבה, היכולת, הידע והכלים הנדרשים  מבחינה מקצועיות, מדעית וטכנולוגית, לטיפול ולפתרון כלל הבעיות הנבעות או הגורמות לזיהום קרקע ומי תהום.

§        פרופיל

§        ניסיון

§        הנהלת החברה

 


משרדים ואתר ראשי: פי גלילות דרך נמיר תל אביב    משלוח דואר- עופר ת.ד 80, 30835.

info@shetef.co.il : דוא"ל

פקס 03-6424334

אתר 052-6901069

טל   03-7448064


-קבוצת שטרן רם צח תשתיות בע"מ-